Садржај сценарија вежбе на којима се заснива криза у области захваћеној елементарним непогодама обухвата земљотрес, поплаве и хемијске акциденте, уз знатан број људских жртава и са великом материјалном штетом.

Планирани концепт начелно обухвата садржаје треће мисије Војске Србије, а то је подршка цивилним властима у борби против елементарних несрећа и катастрофа.
Зона захваћена елементарним непогодама и хемијским акцидентима је шира околина Ниша.

У вежби доминира ангажовање медицинских капацитета и санитетска подршка кроз реаговање снага система безбедности Републике Србије у кризној ситуацији и непосредну помоћ иностраних субјеката. Поред снага Војске Србије и капацитета Министарства одбране у подршци цивилним властима на отклањању последица елементарних непогода и катастрофа, планирано је учешће полицијских и ватрогасних јединица МУП, представника ресорних министарстава, окружних, општинских и локалних управа, штабова цивилне заштите и Црвеног крста Србије.

Кроз сценарио вежбе предвиђено је здруживање снага система безбедности Републике Србије у одговору на потенцијалне кризне ситуације, провера могућности заједничког деловања са представницима суседних земаља и међународним партнерима при решавању различитих ситуација и то кроз пружање помоћи државним органима власти у решавању акцидентних ситуација, санирању последица елементарних непогода и природних катастрофа.

Академски део вежбе у трајању од седам дана изводи се у касарни „Књаз Михаило“. Практични приказ дела средстава употребљених у вежби биће изведен на аеродрому ''Цар Константин''.

Курсеви

 1. Курс указиваања прве помоћи у борбеним условима (Македонија)
 2. Траума курс за мед.техничаре (Србија)
 3. Курс из медицинске евакуације авионом и хеликоптером (Немачка/Украјина/Србија/САД)
 4. Транспорт повређених хеликоптерима (Немачка/Украјина/Србија/САД)
 5. Цивилно војна сарадња (Украјина)

Семинари

 1. Збрињавање опекотина у условима масовног повређивања (Србија)
 2. Третман индустријских тровања (Србија)
 3. Траума курс за хирурге
 4. Цивилно војна сарадња за медицинско особље (САД)
 5. Ментално здравље у операцијама подршке миру (САД)
 6. Контрола инфекција (САД)
 7. Удаљено надгледање обољења (САД)
 8. ПХ и природне непогоде (САД)
 9. Припрема за ангажовање у случају непогода (САД)
 10. Хуманитарна подршка операцијама (САД)
 11. Идентификација посмртних остатака (САД)

Предавања

 • Пострауматски стресни поремећај (Црна Гора)
 • Превентивна медицина - искуства из Авганистана (Македонија)
 • Третман ране и нега повређеног (Грузија)
 • Повреде лица (Јерменија)
 • Медицинска логистика (Немачка)
 • Збрињавање трауматизованих
 • Административно праћење пацијената (Немачка)
 • Медицински ефекти токсичних хемикалија (Јерменија)
 • Превенција обољења (Хрватска/Азербејџан)
 • Хигијена и асанација бојишта (Хрватска/Азербејџан)
 • Збрињавање политрауматизованих (Украјина)
 • Пострауматски стресни поремећај (Србија)
 • Третман повреда крвних судова (Србија)
 • Управљање биотероризмом (Србија)